Käyttöehdot myyjille

KÄSSÄ KIRPPU MYY -KÄYTTÖEHDOT

 1. Henkilö rekisteröityy myyjäksi ostamalla myyntipalvelutuotteen.
 2. Kässä Kirppu myy -myyntimallissa myyjä voi myydä Kässä Kirpun tuotekategorioihin kuuluvia tuotteita. Ajantasainen lista myyntiin hyväksyttävistä tuotteista löytyy täältä. Kässä Kirppu varaa itselleen oikeuden päättää myyntiin otettavista tuotteista ja tuoteyksiköistä. Kässä Kirppu voi yhdistellä tuotteita esimerkiksi paketteina myytäviksi kokonaisuuksiksi.
 3. Myyjä sitoutuu toimittamaan myytävät tavarat palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti 14vrk:n kuluessa siitä, kun lähetysohjeet on toimitettu. Asiakas voi postittaa lähetyksen kuluitta käyttämällä palveluntarjoajalta saamaansa lähetyskoodia.
 4. Palveluntarjoaja on oikeutettu pitämään palvelusta maksetun hinnan, jos myyjä ei toimita tuotteita postiin 14vrk:n kuluessa.
 5. Palveluntarjoaja vastaanottaa myyjän lähettämät tavarat ja kuittaa lähetyksen vastaanotetuksi. Tavaroiden täytyy olla ehjiä, puhtaita, hajuttomia (maininta jos pesty hajustetulla pesuaineella) ja tahrattomia, jotta ne voidaan lisätä myyntiin Kässä Kirpun toimesta.
 6. Palveluntarjoajalla on oikeus hylätä myyntierä tai sen osa, jos se ei vastaa edellä mainittuja ehtoja. Hylättyjä tuotteita ei toimiteta takaisin käyttäjälle, vaan ne toimitetaan kierrätykseen palveluntarjoajan toimesta.
 7. Kässä Kirppu tarkastaa, valokuvaa, syöttää tuotetiedot ja hinnoittelee tuotteet laadittujen yhtenäisten standardien mukaisesti. Kässä Kirppu pyrkii ottamaan huomioon tuotteiden valmistajan ja kunnon hinnoitteluvaiheessa niin hyvin kuin mahdollista. Käyttäjä ei voi itse vaikuttaa tuotteiden kuviin, tietoihin tai hintoihin vaan hyväksyy Kässä Kirpun tekemät tuoteilmoitukset sellaisenaan. Myyntierää toimittaessa on hyvä antaa tiedoksi, jos myytävä tuote on jollain tavalla erityislaatuinen esim. materiaali tai valmistaja.
 8. Tuotteet julkaistaan myyntiin palveluntarjoajan verkkopalveluun Kässä Kirpun asettamaan hintaan.
 9. Kässä Kirppu ilmoittaa myyjälle sähköpostitse, kun tuotteet on julkaistu myyntiin. Samalla myyjälle toimitetaan myynnin aikataulu.
 10. Myyjä voi seurata tuotteidensa myyntiä Kässä Kirpun ohjeistamalla tavalla.
 11. Myyntituotto realisoituu tilitettäväksi 14 vrk:n sisällä siitä, kun myyjän myyntiaika on päättynyt ja myyjä on ilmoittanut tilinumeronsa Kässä Kirpun ohjeiden mukaisesti.
 12. Myyntituotot jaetaan Kässä Kirpun ja myyjän kesken tilaushetkellä voimassa olleen palveluhinnaston mukaisesti. Katso palveluhinnasto. Myyjän osuudesta vähennetään mahdolliset lisäkustannukset.
 13. Tuotteiden myyntiaika palvelussa on 13 viikkoa. Tuotteen hintaa alennetaan alkuperäisestä hinnasta ensimmäisen kerran 5 viikon jälkeen (-20%) ja toisen kerran 9 viikon jälkeen (-40%) tuotteen myyntiin julkaisemisesta lukien. Hintaa alennetaan enintään 2 kertaa.
 14. Tuotteiden myyntiajan päätyttyä myyjä voi itse valita alla listatuista vaihtoehdoista, mitä myymättä jääneille tuotteille tehdään:
  1. Tuotteet voidaan lahjoittaa hyväntekeväisyyteen
  2. Kässä Kirppu voi lunastaa myymättä jääneet tuotteet maksamalla myyjän osuuden lahjakorttina Kässä Kirpun verkkokauppaan.
 15. Käyttäjän oikeus tuotteisiin päättyy 14 vuorokauden kuluttua myyntiajan päättymisestä. Palveluntarjoajan maksuvelvollisuus kyseisten tuotteiden osalta päättyy samalla hetkellä, kun käyttäjän oikeus tuotteisiin päättyy ja tuotteista tulee pysyvästi palveluntarjoajan omaisuutta.

MYYN ITSE -KÄYTTÖEHDOT

 1. Henkilö rekisteröityy myyjäksi ostamalla myyntipalvelutuotteen.
 2. Myyn itse -myyntimallissa myyjä voi myydä Kässä Kirpun tuotekategorioihin kuuluvia tuotteita. Ajantasainen lista myyntiin hyväksyttävistä tuotteista löytyy täältä. Kässä Kirppu varaa itselleen oikeuden päättää myyntiin otettavista tuotteista ja tuoteyksiköistä. Kässä Kirppu voi yhdistellä tuotteita esimerkiksi paketteina myytäviksi kokonaisuuksiksi.
 3. Myyjän tulee itse kuvata, hinnoitella ja lisätä tuotteet Kässä Kirpun järjestelmään annetun ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi tuotteille tulee kirjoittaa riittävät tuotekuvaukset. Myyjä sitoutuu suorittamaan edellä mainitut tehtävät 14 vuorokauden kuluessa myyntipalvelun tilauksesta. Pidätämme oikeuden poistaa myyntierän myynnistä tai nostaa Kässä Kirpun myyntiprovisiota virheellisten listattujen tuotteiden takia.
 4. Myyjä sitoutuu toimittamaan myytävät tavarat palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti 14vrk:n kuluessa siitä kun lähetysohjeet on toimitettu. Asiakas voi postittaa lähetyksen kuluitta käyttämällä palveluntarjoajalta saamaansa lähetyskoodia.
 5. Palveluntarjoaja on oikeutettu pitämään palvelusta maksetun hinnan, jos myyjä ei toimita tuotteita postiin 14 vuorokauden kuluessa.
 6. Palveluntarjoaja vastaanottaa myyjän lähettämät tavarat ja kuittaa lähetyksen vastaanotetuksi. Tavaroiden täytyy olla ehjiä, puhtaita, hajuttomia (maininta jos pesty hajustetulla pesuaineella) ja tahrattomia, jotta ne voidaan lisätä myyntiin Kässä Kirpun toimesta.
 7. Palveluntarjoajalla on oikeus hylätä myyntierä tai sen osa, jos se ei vastaa edellä mainittuja ehtoja. Hylättyjä tuotteita ei toimiteta takaisin käyttäjälle, vaan ne toimitetaan kierrätykseen palveluntarjoajan toimesta.
 8. Kässä Kirppu tarkastaa vastaanotettujen tuotteiden kunnon, lukumäärät ja kuvaukset.
 9. Tuotteet julkaistaan myyntiin palveluntarjoajan verkkopalveluun.
 10. Kässä Kirppu ilmoittaa myyjälle sähköpostitse, kun tuotteet on julkaistu myyntiin. Samalla myyjälle toimitetaan myynnin aikataulu.
 11. Myyjä voi seurata tuotteidensa myyntiä Kässä Kirpun ohjeistamalla tavalla.
 12. Myyntituotto realisoituu tilitettäväksi 14 vrk:n sisällä siitä, kun myyjän myyntiaika on päättynyt ja myyjä on ilmoittanut tilinumeronsa Kässä Kirpun ohjeiden mukaisesti.
 13. Myyntituotot jaetaan Kässä Kirpun ja myyjän kesken tilaushetkellä voimassa olleen palveluhinnaston mukaisesti. Katso palveluhinnasto. Myyjän osuudesta vähennetään mahdolliset lisäkustannukset.
 14. Tuotteiden myyntiaika palvelussa on 13 viikkoa. Tuotteen hintaa alennetaan ensimmäisen kerran 5 viikon jälkeen (-20%) ja toisen kerran 9 viikon jälkeen (-40%) tuotteen myyntiin julkaisemisesta lukien. Hintaa alennetaan enintään 2 kertaa.
 15. Tuotteiden myyntiajan päätyttyä myyjä voi itse valita alla listatuista vaihtoehdoista, mitä myymättä jääneille tuotteille tehdään:
  1. Tuotteet voidaan lahjoittaa hyväntekeväisyyteen
  2. Kässä Kirppu voi lunastaa myymättä jääneet tuotteet maksamalla myyjän osuuden lahjakorttina Kässä Kirpun verkkokauppaan. Myyjien itse ylihinnoittelemia tuotteita ei lunasteta.
 16. Käyttäjän oikeus tuotteisiin päättyy 14 vuorokauden kuluttua myyntiajan päättymisestä. Palveluntarjoajan maksuvelvollisuus kyseisten tuotteiden osalta päättyy samalla hetkellä, kun käyttäjän oikeus tuotteisiin päättyy ja tuotteista tulee pysyvästi palveluntarjoajan omaisuutta.

Yleistä

Kässä Kirppu (kassakirppu.fi) on Vol Seven Oy:n ylläpitämä verkkokauppa, jossa Vol Seven Oy (Y-tunnus 3175398-8) toimii palveluntarjoajana. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Kussakin tilauksessa sovelletaan tilauksen tekohetkellä voimassa olleita sopimusehtoja. Palveluntarjoaja ei vastaa tuotteille tai asiakkaille aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat force majeure -tilanteesta eli ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota palveluntarjoaja ei kohtuudella voi voittaa. Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin se on mahdollista.

Kässä Kirpun käyttöehdot ovat kuluttaja-asiakkaille. Noudatamme kuluttajasuojalain (20.1.1978/38) säännöksiä. Mikäli ostajana on yritys, sovelletaan muita sovittuja ostoehtoja tai suomen kauppalakia. Seuraavat käyttöehdot koskevat Vol Seven Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) ylläpitämää palvelua osoitteessa https://kassakirppu.fi (jäljempänä ”verkkopalvelu”). Nämä käyttöehdot koskevat myyjiä, jotka ovat ostaneet myyntipalvelutuotteen Kässä Kirpun verkkokaupasta tai muulla tavoin tehneet vastaavan sopimuksen Kässä Kirpun kanssa. Myyjä tarkoittaa henkilöä, joka tekee palvelun tai tuotteen tilauksen verkkokaupasta.

Kuluttajaksi lasketaan jokainen luonnollinen henkilö, joka tekee oikeudellisen liiketoimen, esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden rekisteröinnin tai oston, mikä ei riipu hänen kaupallisesta tai itsenäisestä ammatillisesta toiminnastaan. Myyjäksi voi rekisteröityä luonnollinen henkilö.

Palveluntarjoajan tiedot

 • Vol Seven Oy (Kässä Kirppu)
 • Y-tunnus 3175398-8
 • Seittemänmiehenkatu 42, 05830 Hyvinkää
 • Asiakaspalvelun puhelinnumero +358 40 2598640

Sopimuksen kohde

Kassakirppu.fi:n verkkopalvelun käyttö.

Kassakirppu.fi tarjoaa myyjille internetissä toimivan verkkopalvelun, jonka tarkoituksena on saada myytyä heidän käytetyt käsityömateriaalit ja -tarvikkeet (jäljempänä ”Tuotteet”) ostajille.

Lisäksi palveluntarjoaja tarjoaa ostajalle mahdollisuuden etsiä tuotteita Kassakirppu.fi-sivustolta rekisteröityneiltä myyjiltä tai muilta kolmansilta osapuolilta ja ostaa niitä palveluntarjoajalta. Ostoihin liittyvät ehdot löytyvät otsikoiden Toimitusehdot, Tietosuojaseloste, Yleiset käyttöehdot ja Palautusehdot alta.

Palveluntarjoaja tarjoaa myyjälle ja ostajalle teknisen mahdollisuuden käyttää ylläpitämäänsä verkkopalvelua.

Myyntipalveluiden ominaisuudet löytyvät verkkopalvelun tuotekuvauksista ja lisätiedoista. Myytävien tuotteiden ominaisuudet on mainittu niiden tuotekuvauksissa.

Palveluntarjoaja myy myyjän sille toimittamat tuotteet.

Sopimus koskee sitä, kun palveluntarjoaja myy myyjän toimittamia tuotteita.

Hyväksymällä tuotteen myyntiin verkkopalveluun palveluntarjoaja sitoutuu myymään tuotteen ostoehtojen mukaisesti edellyttäen, että myyjän antama tuotekuvaus on todenmukainen ja että näissä ehdoissa määritellyt myyntiehdot täyttyvät.

Sopimuksen syntyminen

Henkilö voi ostaa myyntipalvelutuotteen osoitteessa https://kassakirppu.fi. Myyntipalvelutuotteen ostamisen myötä palveluntarjoajan ja henkilön(myyjän) välille syntyy sopimus.

Myyjän on tarjottava myyntiin vähintään kuusi (6) tuotetta kerralla.

Palveluntarjoaja tarkastaa tuotteet perustuen myyjän antamiin tietoihin.

Myyjä on velvollinen lähettämään tuotteet palveluntarjoajalle palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaan. Palveluntarjoaja on oikeutettu pitämään palvelusta maksetun hinnan, jos myyjä ei toimita tuotteita postiin 14vrk:n kuluessa.

Kun palveluntarjoaja vastaanottaa tuotteet ja julkaisee ne myyntiin, myyjän ja palveluntarjoajan välille syntyy sitova myyntisopimus ja tuotteet siirtyvät palveluntarjoajan hallintaan. Palveluntarjoaja ilmoittaa kirjallisesti (esim. sähköpostitse) tuotteiden julkaisemisesta myyntiin.

Sähköinen viestintä

Kaikki sopimustiedot eli asiakkuuteen liittyvät tiedot lähetetään myyjälle sähköpostitse, osittain automatisoituina. Myyjän on näin ollen varmistettava, että myyjän antama sähköpostiosoite on oikea ja että palvelun lähettämien sähköpostiviestien vastaanottaminen on sallittu. Myyjän on varmistettava, että roskapostisuodatin ei estä kyseisiä sähköposteja.

Myyminen ja tuotteiden myynti palveluntarjoajalle

Myyjä voi myydä tuotteitaan palveluntarjoajan avulla.

Käyttääkseen palvelua myyjän täytyy toimittaa vähintään kuusi (6) tuotetta myyntiin.

Palveluntarjoaja ilmoittaa tuotteiden saapumisesta varastolle. Mikäli tuotteet eivät vastaa tuotekuvausta, palveluntarjoajalla on oikeus palauttaa tuotteet myyjälle tai lahjoittaa tuotteet hyväntekeväisyyteen. Mikäli tuotteet palautetaan myyjä vastaa lähetys- ja palautuskustannuksista.

Tuotteiden myynti Palveluntarjoajan lukuun ja myyntihinnan alennus

Palveluntarjoajalle myyntiin toimitetut tuotteet myydään palveluntarjoajan lukuun.

Jos ostaja ostaa tuotteen, myyntituotto kirjataan myyjäportaaliin myyjän nähtäville. Myyntituotto realisoituu tilitettäväksi viimeistään 30 vrk:n sisällä siitä, kun myyjän myyntiaika on päättynyt. Myyjän tulee ilmoittaa maksutiedot Kässä Kirpun ohjeiden mukaisesti.

Toteutuneesta myyntituotosta vähennetään mahdolliset lisäkustannukset. Jäljelle jäävä summa jaetaan Kässä Kirpun ja myyjän kesken tilaushetkellä voimassa olleen palveluhinnaston mukaisesti. Katso palveluhinnasto.

Jos tuotetta ei ole ostettu palveluntarjoajan määrittelemään aikaan mennessä, tuotteen hinta laskee automaattisesti palveluntarjoajan määrittelemän aikataulun mukaisesti. Toimittamalla tuotteet myyntiin myyjä antaa palveluntarjoajalle luvan alentaa hintaa.

Jos tuotteita ei ole ostettu palvelusta palveluntarjoajan määrittelemän myyntiajan kuluessa, myyjä voi valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Lahjoittaa myymättömät tuotteet hyväntekeväisyyteen. Hyväntekeväisyyteen lahjoitetut tuotteet siirtyvät palveluntarjoajan omistukseen ja palveluntarjoajan maksuvelvollisuus kyseisten tuotteiden osalta myyjälle päättyy.
 • Kässä Kirppu voi lunastaa myymättä jääneet tuotteet maksamalla myyjän osuuden lahjakorttina Kässä Kirpun verkkokauppaan. Myyjien itse ylihinnoittelemia tuotteita ei lunasteta. Kässä Kirppu pidättää harkintaoikeuden tuotteiden lunastamiseen myös suurien tuote-erien tai myyn itse -myyjän täyttämien puuttellisten tietojen ollessa kyseessä. Kyseisten tilanteiden käsittely hoidetaan yksilökohtaisesti ja esimerkiksi suuret tuotemäärät voi noutaa takaisin itselleen.

Myyjän oikeus tuotteisiin päättyy neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua myyntiajan päättymisestä. Palveluntarjoajan maksuvelvollisuus kyseisten tuotteiden osalta päättyy samalla hetkellä, kun myyjän oikeus tuotteisiin päättyy ja tuotteista tulee pysyvästi palveluntarjoajan omaisuutta.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla siirtämättä hyväntekeväisyyteen lahjoitettuja tuotteita hyväntekeväisyyskohteeseen, mikäli tuotteiden siirtämisestä aiheutuu palveluntarjoajalle kustannuksia tai työtä. Tällaisessa tilanteessa palveluntarjoaja voi vapaasti valita mitä tuotteille tehdään.

Jos Palveluntarjoaja saa pyynnön palauttaa tuotteet myyjälle, palveluntarjoajalla on oikeus periä myyjältä toimituskulut tuotteiden palauttamisesta myyjälle sekä muut mahdollisesti kertyneet maksamattomat toimituskulut.

Jos tuotetta ei voida toimittaa takaisin myyjälle, palveluntarjoaja pyytää myyjältä sähköpostitse uudet toimitustiedot. Mikäli myyjä ei toimita osoitetietojaan palveluntarjoajalle, myyjä luopuu oikeudestaan tuotteesta maksettavaan korvaukseen ja/tai oikeudestaan päättää tuotteiden luovuttamisesta hyväntekeväisyyteen.

Palvelun saatavuus

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta kassakirppu.fi-palvelu olisi käytössä ympäri vuorokauden.

Satunnaisia käyttökatkoja ja palveluongelmia voi ilmetä palveluntarjoajasta riippumattomista teknisistä syistä, huoltotoimenpiteistä ja päivityksistä riippuen. Palveluntarjoajalla ei ole vastuuta tällaisista tilanteista.

Myynnin rajoitukset

Kässä Kirpun palvelussa myyjä voi myydä vain verkkokaupan tuotekategorioiden mukaisia tuotteita. Seuraavien tuotteiden myynti on kielletty palvelussa:

Aseet ja asetarvikkeet, kuten myös muistoesineenä myytävät, käytöstä poistetut ja deaktivoidut aseet, sekä panokset, käsikranaatit, sähkölamauttimet ja muut samankaltaiset tuotteet.

Pippurisuihkeet, kyynelkaasut ja muut samankaltaiset tuotteet.

Pornografinen tai muuten alaikäisille haitallinen materiaali, jossa on K18-ikärajamerkintä.

Huumeet ja niiden käyttöön tarkoitetut välineet, kuten vesipiiput ja kannabiksen polttoon tarkoitetut piiput.

Tupakkatuotteet, kuten sikarit, savukkeet, sähkösavukkeet ja muut samankaltaiset tuotteet.

Tuotteet, jotka ovat Suomen rikoslain, ihmisoikeuksien, kolmansien osapuolten oikeuksien tai muiden samankaltaisten oikeuksien vastaisia.

Helposti särkyvät tuotteet, kuten posliiniset astiat ja lasia sisältävät esineet.

Sisällön käyttöoikeudet

Verkkopalvelun sisältö on tekijänoikeussuojattu, ja oikeudet omistaa sisällön tuottava palveluntarjoaja, käyttäjät tai kolmannet osapuolet. Käyttäjä voi käyttää kyseisiä sisältöjä vain näiden käyttöehtojen ja palvelun ehtojen mukaisesti.

Lisäämällä tuotetiedot ja tuotekuvat palveluun myyjä antaa palveluntarjoajalle rajoittamattoman ja siirrettävissä olevan käyttöoikeuden myyjän toimittamaan sisältöön, kuten

 • julkaista ja tallentaa palvelimelle myyjän tuottamaa sisältöä
 • muokata, toistaa ja kääntää sisältöä tarpeen vaatiessa esimerkiksi uutiskirjeissä, blogissa ja sosiaalisen median kanavissa, joita palveluntarjoaja käyttää ja
 • jos myyjä poistaa sisältöä palvelusta, sen oikeus käyttää sisältöä uusiin tarkoituksiin päättyy. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus säilyttää kopiot sisällöstä varmuuskopiointia varten. Jos myyjä poistaa sisältöä, myyjän jo julkaistun sisällön käyttöoikeudet säilyvät ennallaan.

Immateriaalioikeudet ja vahingonkorvaukset

Palveluntarjoaja tarkistaa myyjän myyntiin tarjoamat tuotteet.

Palveluntarjoaja voi julkaista myyjän puolesta myyjän omistamaa sisältöä verkkopalvelussa. Myyjä ei voi julkaista sellaista sisältöä tai tietoa, joka rikkoo kolmannen osapuolen oikeuksia (erityisesti tekijänoikeuksia, tuotenimiä, tavaramerkkejä, mallioikeuksia tai muuta aineetonta oikeutta) tai loukkaa voimassa olevia lakeja.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää tilapäisesti tai poistaa kokonaan yksittäiset käyttäjät tai sisällöt, jos Käyttäjä julkaisee laitonta sisältöä tai rikkoo ehtoja tai jos on konkreettisia viitteitä toistuvasta laittomasta julkaisun yrittämisestä.

Ennen kuin palveluntarjoaja estää tilapäisesti tai poistaa kokonaan käyttäjän ja/tai tietyn sisällön, palveluntarjoaja huomioi käyttäjän oikeudet sekä mahdolliset laiminlyönnit. Palveluntarjoaja ilmoittaa kirjallisesti (esim. sähköpostitse) käyttäjälle syyt käyttäjän ja/tai sisällön tilapäisen estämiseen tai poistamiseen.

Jos kyseessä on tilapäinen esto, palveluntarjoaja palauttaa käyttäjälle pääsyn verkkopalveluun ilman aiheetonta viivytystä heti, kun epäilyt lain tai sopimusehtojen rikkomisesta on kumottu.

Oikeudenloukkauksista ja niiden seurauksista on vastuussa yksin käyttäjä sekä palveluntarjoajaa että loukattua tahoa kohtaan. Käyttäjä vastaa palveluntarjoajan kaikkiin kolmannen osapuolen laiminlyönnistä aiheutuneisiin, käyttäjän toimintaan liittyviin vahingonkorvausvaatimuksiin, jotka johtuvat aineettomien oikeuksien rikkomisesta. Vastuu kattaa myös ne oikeudenkäyntikulut, jotka johtuvat käyttäjän toimiin liittyvistä palveluntarjoajan verkkopalveluiden laittomasta tai sopimattomasta käytöstä.

Sopimuksen kesto, muutokset ja irtisanominen

Palvelun käyttöä koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi.

Käyttäjällä on aina mahdollisuus poistaa asiakastilinsä ilmoittamalla siitä sähköpostitse palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, jos toinen osapuoli rikkoo sopimusehtoja merkittävällä tavalla eikä huomautuksesta huolimatta korjaa sopimusrikkomusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Palveluntarjoajan on tiedotettava käyttöehtojen muutoksista käyttäjää ja käyttäjän on hyväksyttävä ehdot jatkaakseen palvelun käyttöä.

Palveluun sovellettava laki, täytäntöönpano ja toimivalta

Verkkopalveluun sovelletaan Suomen lakia.

YK:n yleissopimuksen säännökset kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista eivät ole sovellettavissa verkkopalveluun.

Tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisu

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian suomalaisen kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Euroopan komissio ylläpitää Verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia eli ODR-foorumia, joka toimii osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.